Skip links
Inhoud

Hoe we jonge mensen voorbereiden op de arbeidsmarkt

26 maart 2015 - door Wijnand Vossestein

Deze week ging er een brief rond op social media van een basisschool. De brief was gericht aan leerlingen, die net de CITO toets hadden gedaan. Ik las de reacties op de inhoud van de brief en daaraan zie je de discussie terug over ons huidige schoolsysteem: Hoe bereiden we momenteel jonge mensen voor op de toekomst en hoe zouden we dat willen en kunnen veranderen?

Allereerst even de genoemde brief

De inhoud van de brief gaat over dat het uitgangspunt van het systeem teveel het systeem zelf is geworden en te weinig het individu. Uitgaan van talenten van het individu of uitgaan van de puntentelling van de CITO? Voor diverse talenten krijg je in ieder geval geen punten bij de CITO, wil de schrijver van de brief maar aangeven.

Tijden veranderen snel

Zoals in het vorige blog al te zien en te lezen is, verandert het landschap op de arbeidsmarkt snel en ingrijpend. Dit maakt de uitdaging voor het onderwijs alleen maar groter. Maar het biedt ook kansen. We bereiden scholieren en studenten nu voor op banen uit het verleden. Competenties worden belangrijker dan kennis, terwijl ons systeem vooral het laatste meetbaar maakt. Wat mij betreft een fantastische kans om scholen de ruimte te geven te experimenteren met vernieuwingen. In samenwerking met het bedrijfsleven, aangezien ik bij werkgevers nogal eens hoor dat er best een gat zit tussen 'school en de werkplek'.

Eerste stappen worden gezet

De VO-raad (de belangenorganisatie van middelbare scholen) kwam deze week met een advies om binnen het systeem een aantal zaken te gaan wijzigen, die raken aan een stukje van de inhoud van bovenstaande brief. Een passage hieruit:

Het is niet meer van deze tijd dat je een diploma krijgt op het niveau van het vak waar je het slechtst in bent. Met de aanpassing dat je examen kan doen in vakken op verschillende niveau's, kunnen de sterke kanten van leerlingen beter benut worden.

Tot slot

Mijn pleidooi zou zijn om het systeem inderdaad meer in te richten naar de talenten van het individu, dan ten koste van alles het systeem als uitgangspunt te nemen. Onderstaande afbeelding (via Twitter) laat wat mij betreft zien wat we niet moeten willen:

Deel dit bericht